Ασφάλεια σπιτιού λόγω στεγαστικού δανείου: τι να επιλέξετε

Η ασφάλεια σπιτιού λόγω στεγαστικού δανείου είναι υποχρεωτική και ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας. Αρκετοί θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενυπόθηκης κατοικίας με την τράπεζα από την οποία πήραν και το στεγαστικό τους δάνειο. Αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει. Ισχύει η υποχρέωση του δανειολήπτη να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο αλλά όχι να το ασφαλίσει στην τράπεζα.

Ειδικότερα, βάσει της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, ο δανειολήπτης δεν είναι υποχρεωμένος να συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενυπόθηκης κατοικίας μέσω της τράπεζας που χορήγησε το δάνειο. Ο δανειολήπτης δεν δεσμεύεται και μπορεί να επιλέξει ο ίδιος την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί αρκεί βέβαια το συμβόλαιο να πληροί όλες τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή σύμβαση.

Ακόμη, αν κάποιος δανειολήπτης έχει ασφαλίσει την ενυπόθηκη κατοικία του μέσω της τράπεζας που του χορήγησε το δάνειο, έχει το δικαίωμα όταν έρθει η ώρα της ανανέωσης του συμβολαίου να επιλέξει μια άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Μπορεί δηλαδή να κάνει μια έρευνα αγοράς μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών για να πετύχει φθηνότερα ασφάλιστρα με τις ίδιες καλύψεις. Υποχρέωσή του όμως, είναι να δώσει ακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια καθώς και να έχει αποδεκτή ασφαλιζόμενη αξία για να μην υπάρξει κίνδυνος υπασφάλισης.

Αξίζει να τονίσουμε ότι μια και η κατοικία είναι μεγάλης χρηματικής και συναισθηματικής αξίας, καλό είναι να εμπιστευθεί κανείς την ασφάλισή της σε μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία. Ακόμη κι αν το κόστος είναι ελάχιστα υψηλότερο, αξίζει να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι δεν θα ψάχνετε να βρείτε πού πήγαν τα χρήματά σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *