Ασφάλεια ζωής: τι καλύπτει και πώς να επιλέξετε αυτήν που σας ταιριάζει

Η ασφάλεια ζωής είναι μια επιλογή που κάνει κάποιος έχοντας στον νου του τους δικούς του ανθρώπους. Μια τέτοιου τύπου ασφάλιση στην πραγματικότητα ασφαλίζει τη ζωή του ανθρώπου που την επιλέγει και αποτελεί την πρώτη επιλογή ώστε αυτός να εξασφαλίσει την οικογένειά του σε περίπτωση απώλειας της ζωής του.
Η ξαφνική απώλεια της ζωής κάποιου μπορεί να επιδράσει εξαιρετικά αρνητικά στις ζωές των υπόλοιπων μελών της οικογένειάς του. Δεν είναι μόνο η απώλεια που από μόνη της είναι μια δοκιμασία, είναι και οι επιπτώσεις από την κάλυψη αναγκών με τα τρέχοντα έξοδα, η αποπληρωμή δανείων, φόρων και άλλων υποχρεώσεων.

Ανάλογα με τον τύπο της ασφάλειας ζωής που κανείς θα επιλέξει, υπάρχουν και οι αντίστοιχες καλύψεις. Κάπως έτσι, μπορεί κανείς να επιλέξει μια απλή ασφάλεια ζωής σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται το εφάπαξ συμφωνηθέν ποσό στους δικαιούχους που έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο. Η εν λόγω κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι 10 έτη ή 20 κλπ. Υπάρχει επίσης η απλή ασφάλεια ζωής ετήσιας διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται κάθε χρόνο καθώς και η ισόβιος με αξία εξαγοράς όπου ο ασφαλισμένος μπορεί να εξαγοράσει το συμβόλαιό του αν το επιθυμεί. Άλλοι τύποι ασφάλειας ζωής είναι η ασφάλεια ζωής από ατύχημα όπου σε περίπτωση απώλειας ζωής λόγω ατυχήματος καταβάλλεται στους δικαιούχους ένα συγκεκριμένο ποσό σύμφωνα με το συμβόλαιο.

Ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να επιλέξει ο ασφαλισμένος τον τύπο του συμβολαίου ασφάλειας ζωής που του ταιριάζει πρέπει να απαντά στο προφίλ του και στις ανάγκες της οικογένειάς του. Πρέπει δηλαδή να συμβαδίζει με τις οικογενειακές δαπάνες και τα διαθέσιμα κεφάλαια που έχει. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσει το ποσό που θα ασφαλίσει, την κατηγορία του προγράμματος που είναι ικανή για το προφίλ του και τις ανάγκες της οικογένειάς του και φυσικά να επιλέξει μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με σοβαρό οικονομικό υπόβαθρο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *