Ιδιωτική ασφάλεια: πώς λειτουργεί και γιατί είναι αναγκαία

Αρκετοί άνθρωποι ανάμεσά μας αισθάνονται ότι πρέπει να διαβάσουν τόμους ολόκληρους για να καταλάβουν τι είναι η ιδιωτική ασφάλεια και πώς λειτουργεί. Με απλά λόγια, η ιδιωτική ασφάλεια προστατεύει την χρηματοοικονομική κατάσταση κάποιου.
Ανάλογα με τον τύπο της ασφάλισης που αγοράζει κανείς, προστατεύεται από κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές απώλειες. Ατυχήματα, ασθένειες, ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, αποτελούν καταστάσεις που επισύρουν σοβαρό οικονομικό κόστος όταν δεν υπάρχει η κάλυψη από ιδιωτική ασφάλεια.

Πώς λειτουργεί η ιδιωτική ασφάλεια;


Αρχικά κάποιος πρέπει να καταλήξει τι είναι αυτό που θέλει να ασφαλίσει. Υπάρχουν ασφάλειες ζωής, υγείας, οχήματος, κατοικίας, κλπ. Στη συνέχεια κάνει την έρευνα αγοράς του για να καταλήξει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει τις περισσότερες από τις ανάγκες του στην πιο ανταγωνιστική τιμή, με κριτήριο την αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας. Όταν κάποιος καταλήγει σε ένα συμβόλαιο, υποχρεούται να καταβάλει ένα συμφωνημένο ποσό –το ασφάλιστρο- στην ασφαλιστική εταιρεία, με αντάλλαγμα την προστασία του από του κινδύνους για τους οποίους έχει συνάψει το συμβόλαιο. Η ασφαλιστική εταιρεία από την πλευρά της δεσμεύεται να αποζημιώσει τον πελάτη της όπως προβλέπει το συμβόλαιο.

Γιατί είναι αναγκαίο να έχει κανείς ιδιωτική ασφάλεια;

Η ιδιωτική ασφάλεια στην πραγματικότητα μας βγάζει από δυσάρεστες και αγχωτικές καταστάσεις. Έρχεται εκεί ακριβώς που προκύπτει το πρόβλημα για να πάρει από πάνω μας μεγάλο μέρος της διαχείρισής του. Ένα πολύ μικρό ατύχημα με το αυτοκίνητο θα μπορούσε να συνεπάγεται ένα δυσβάσταχτο κόστος επισκευής τόσο για το δικό μας όχημα όσο και για το εμπλεκόμενο στο ατύχημα όχημα όταν η υπαιτιότητα είναι δική μας. Ακόμη, μια ξαφνική αρρώστια θα μπορούσε να συνεπάγεται σημαντική ταλαιπωρία για τον ασθενή και τους οικείους του. Με την κατάσταση στη Δημόσια Υγεία να είναι αυτή που όλοι ξέρουμε, οι εξετάσεις και οι θεραπείες δυστυχώς συνοδεύονται από τεράστια ταλαιπωρία που τέτοιες ώρες μόνο αχρείαστη είναι. Και φυσικά, όταν κινδυνεύει το σπίτι ή άλλη ακίνητη περιουσία τα κόστη είναι και πάλι τεράστια. Η ιδιωτική ασφάλεια, λοιπόν, είναι κάτι σαν μαξιλαράκι για να πέσουμε στα μαλακά. Στην πραγματικότητα προστατεύει το κεφάλαιο που κανείς διαθέτει αλλά και υποστηρίζει εκείνον που δεν έχει κεφάλαιο, προκειμένου να μην βρεθεί μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *