Ασφάλεια σπιτιού λόγω στεγαστικού δανείου: τι να επιλέξετε

Η ασφάλεια σπιτιού λόγω στεγαστικού δανείου είναι υποχρεωτική και ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας. Αρκετοί θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενυπόθηκης κατοικίας με την τράπεζα από την οποία πήραν και το στεγαστικό τους δάνειο. Continue reading “Ασφάλεια σπιτιού λόγω στεγαστικού δανείου: τι να επιλέξετε”