Τα κριτήρια για να επιλέξετε την ασφαλιστική σας εταιρεία

Μετά την απόφαση που παίρνει κανείς να προχωρήσει σε ιδιωτική ασφάλεια, έρχεται η σειρά της επιλογής της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα είναι πολλές και τα προγράμματά τους άλλα τόσα. Η επιλογή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Continue reading “Τα κριτήρια για να επιλέξετε την ασφαλιστική σας εταιρεία”