Τα κριτήρια για να επιλέξετε την ασφαλιστική σας εταιρεία

Μετά την απόφαση που παίρνει κανείς να προχωρήσει σε ιδιωτική ασφάλεια, έρχεται η σειρά της επιλογής της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα είναι πολλές και τα προγράμματά τους άλλα τόσα. Η επιλογή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Continue reading “Τα κριτήρια για να επιλέξετε την ασφαλιστική σας εταιρεία”

Ιδιωτική ασφάλεια: πώς λειτουργεί και γιατί είναι αναγκαία

Αρκετοί άνθρωποι ανάμεσά μας αισθάνονται ότι πρέπει να διαβάσουν τόμους ολόκληρους για να καταλάβουν τι είναι η ιδιωτική ασφάλεια και πώς λειτουργεί. Με απλά λόγια, η ιδιωτική ασφάλεια προστατεύει την χρηματοοικονομική κατάσταση κάποιου. Continue reading “Ιδιωτική ασφάλεια: πώς λειτουργεί και γιατί είναι αναγκαία”